Ubezpieczenie, uszkodzenie pojazdu, odpowiedzialność najemcy

Przeczytaj, jak wygląda sprawa ubezpieczenia w przypadku wynajętego samochodu


Ubezpieczenia komunikacyjne chronią użytkowników ruchu drogowego w przypadku szkody na drodze. W odniesieniu do polis ubezpieczeniowych mamy do czynienia z trzema pojęciami: ubezpieczającego, czyli osoby podpisującej umowę z firmą ubezpieczeniową; ubezpieczyciela, a więc zakładu ubezpieczeń; ubezpieczonego jako osoby, która jest chroniona.


Warto pochylić się nad dziedziną ubezpieczeń, by należycie zrozumieć sens umowy ubezpieczeniowej i umowy najmu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC, jest dla właściciela obowiązkowym ubezpieczeniem, lecz istnieją też dobrowolne. W odniesieniu do tych, jeśli nie opłaca się składek, stosunek prawny jest przez ubezpieczyciela zrywany dość płynnie. Natomiast w przypadku nieopłaconego OC ubezpieczyciel nie może automatycznie domniemać braku woli korzystania z jego usług. W razie nieopłacenia ochrony może jedynie umowy nie przedłużyć na kolejny okres ubezpieczeniowy.


Nie wolno być posiadaczem nieubezpieczonego auta, bo nigdy nie można wykluczyć wejścia w kontakt z autem, choćby stało w garażu. W przypadku braku aktywnej ochrony OC właściciel musi liczyć się z karą finansową nakładaną nań przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wartość składki ubezpieczenia OC jest różna. Zależy od wieku posiadacza auta, miejsca zamieszkania, stażu za kierownicą. Ubezpieczalnie biorą pod uwagę przeróżne czynniki. Ponadto każda firma inaczej może wycenić auto. Składka OC jest wszakże obowiązkowa dla właściciela samochodu i chroni inne osoby w przypadku, kiedy to on staje się sprawcą szkody.


Niektóre osoby oprócz ubezpieczenia OC kupują także ochronę AC oraz NNW. Autocasco, czyli AC, chroni właściciela w przypadku uszkodzenia lub kradzieży auta. Kwota wypłaty pozwala naprawić uszkodzenie. Natomiast NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Może obejmować tylko kierowcę albo kierowcę oraz pasażerów. W razie śmiertelnego wypadku lub powodującego ogromne obrażenia składka pozwala otrzymać sumę odszkodowania. W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżnia się też Assistance. Często idzie w parze z wykupionym AC. Ma na celu zapewnić ubezpieczonemu dodatkową pomoc; m.in. zalicza się do niej dodatkową opiekę lekarską czy samochód zastępczy. Wielu wykupuje cały pakiet ubezpieczeń, ze względu na ochronę swego zdrowia i życia.


Uszkodzenie pojazdu - Wypożyczalnia samochodów Exel


Kilka słów warto poświęcić wystąpieniu szkody. Gdy dojdzie do niej, a składka jest opłacona, ubezpieczony może wystąpić o spełnienie świadczenia. Przed zakładem ubezpieczeń przebieg zdarzenia trzeba dokładnie wyjaśnić i udokumentować, bo tylko w takim przypadku będzie rozpatrzony. Poszkodowany winien znać swoje prawa, ponieważ zgłoszenie może mieć dla niego skutki odwrotne do spodziewanych. Nigdy nie wiadomo, w jaki sposób ubezpieczyciel tę sprawę rozezna. Z drugiej strony, jeśli ubezpieczony wie dobrze, że szkoda powstała po części z jego winy, pod żadnym pozorem nie powinien ukrywać tej wiedzy. Bywają przypadki, w których po głębszej analizie wszystkie aspekty sprawstwa zostają ujawnione.


W tym kontekście należy jeszcze umieścić odpowiedzialność najemcy za wynajęty samochód. Stronami umowy pozostaje najemca i wynajmujący. Może się wydawać, że wobec każdej szkody spowodowanej wynajętym autem jedna z tych stron jest winna. W praktyce nie jest to jednak do końca takie oczywiste. Pozornie, skoro klient wypożycza auto, zaczyna za nie w pełni odpowiadać. Wszystko, co ma miejsce w drodze, stanowi interakcję, którą on współtworzy. Nie zawsze jednak tak jest. Gdy ekspertyza wykazuje, że w chwili wydania samochód był niezdatny do jazdy, a wypożyczalnia pozwoliła na jego wynajem, to najemca mógł nie mieć żadnej możności, by szkody nie wywołać. Jako konsument usługi nie mógł wiedzieć, że auto nie jest przystosowane do jazdy. W innym przypadku, załóżmy, dochodzi do kradzieży. Należy przywołać możliwe wersje zdarzeń, a następnie dokładnie je przeanalizować. Dopiero wtedy można ocenić, kto odpowiada za szkodę. Może wynajmujący nie dopełnił formalności, a może najemca nie zamknął auta, w wyniku czego doszło do kradzieży. Mimo wszystko wypożyczalnie samochodowe bardzo często umożliwiają klientom możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Trzeba zorientować się, w jakim dokładnie zakresie takie ubezpieczenie jest oferowane. Wypożyczalnia może wskazać konkretne przypadki.


Podsumowując można stwierdzić , że mimo opłacanej składki należy mieć oczy szeroko otwarte. Podpisując umowę trzeba ją dokładnie przeczytać. Wielu tego nie robi. A po wystąpieniu szkody okazuje się, że odszkodowanie nie zostaje wypłacone, ponieważ umowa ubezpieczeniowa stanowi inaczej.


Do góry