Ubezpieczenie, uszkodzenie pojazdu, odpowiedzialność najemcy

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią nas i innych użytkowników w przypadku szkody na drodze...

 

                   ...jak wygląda sprawa ubezpieczenia w przypadku wynajętego samochodu, odpowiedź poniżej.

 

 

 

Ubezpieczenie to hasło, z którym możemy spotkać się wszędzie. Dotyczy każdego człowieka niezależnie od wieku. Ubezpieczenia chronią zarówno ludzi, w razie wypadku lub choroby, jak i rzeczy, w razie uszkodzenia lub kradzieży.

 

 

W przypadku polis ubezpieczeniowych mamy do czynienia z trzema pojęciami:

 

 

  • ubezpieczający, czyli osoba podpisująca umowę z firmą ubezpieczeniową,
  • ubezpieczyciel, a więc ten kto jest zakładem ubezpieczeń
  • ubezpieczony, osoba, która jest pod ochroną.

 

Mimo, iż większość z nas zna te pojęcia, warto jednak zapoznać się z nimi szerzej, gdyż przez taką niewiedzę błędnie można zrozumieć sens umowy ubezpieczeniowej. Rodzaje polis ubezpieczeniowychUbezpieczenie to tylko ogólna nazwa bardzo szerokiej dziedziny. Praktycznie każdy spotkał się z tym pojęciem. Najpopularniejszym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest OC samochodu. Oprócz niego wyróżnia się także ubezpieczenie na życie, zdrowotne i społeczne. Dziedzina ta jest bardzo szeroka i można na ten temat mówić bardzo dużo. Oczywiście nie każdy jest ubezpieczony. W rzeczywistości  wyróżnia się obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia. A to czy ktoś się na nie zdecyduje, nie zależy od zakładu ubezpieczeń. Również fakt, iż ktoś jest ubezpieczony nie oznacza, że należy mu się odszkodowanie w nagłym przypadku. Jeśli nie opłaca się składek to stosunek prawny zostaje zerwany. W wyniku zagrożenia firma ubezpieczeniowa nie musi wypłacać żadnej sumy.  W tym artykule zostanie jednak poruszona kwestia ubezpieczenia posiadaczy pojazdów samochodowych.  Zwykle każdy przeciętny człowiek je opłaca. Nigdy bowiem nie wiadomo co stanie się na drodze. Wartość składki jest różna. Zależy to przede wszystkim od rocznika, miejsca zamieszkania czy stażu za kierownicą. Ubezpieczalnie biorą pod uwagę przeróżne czynniki. Ponadto każda firma inaczej może wycenić auto. Składka OC jest obowiązkowa dla każdego posiadacza samochodu i chroni inne osoby w przypadku kiedy to my jesteśmy sprawcą.

 

Wiele osób oprócz OC, kupuje także AC, oraz NNW. Auto-Casco, chroni nasz samochód w przypadku uszkodzenia lub kradzieży. Kwota wypłaty pozwala na naprawę uszkodzenia. Natomiast NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Tutaj warto zaznaczyć, że może obejmować tylko kierowcę, lub kierowcę i pasażerów. W wyniku wypadku śmiertelnego, czy z ogromnymi obrażeniami składka pozwala na wypłatę sumy świadczenia. Ubezpieczenia komunikacyjneDodatkowo mówiąc o ubezpieczeniach komunikacyjnych wyróżnia się też assistance. Często idzie ona w parze z OC lub AC. Ma na uwadze zwiększyć komfort osób poszkodowanych. Między innymi zalicza się do tego dodatkową opiekę lekarską czy samocgód zastępczy. Wielu wykupuje cały pakiet ubezpieczeń ze względu na ochronę swojego życia i zdrowia.

 

Mówiąc o temacie składek ubezpieczeniowych warto wspomnieć o uszkodzeniu pojazdu. Kiedy do niego dojdzie, a składka jest opłacana na bieżąco to poszkodowany ma pełne prawo ubiegać się o kwotę odszkodowania. Oczywiście wszystko przed zakładem ubezpieczeń trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić, ponieważ tylko w takim przypadku zostanie rozpatrzona sprawa.  Ponadto poszkodowany powinien znać dokładnie swoje prawa, ponieważ szkoda może obrócić się przeciwko niemu. Nigdy nie wiadomo w jaki sposób firma ubezpieczeniowa rozpatrzy sprawę. Ponadto trzeba pamiętać, iż jeśli poszkodowany dobrze wie, iż szkoda doszła po części z jego winy to pod żadnym pozorem nie powinien tego ukrywać. Bywają przypadki, iż po głębszej analizie  wszystkie wady zostają wykryte. Dlatego nie wolno robić takich rzeczy. Najlepiej jednak kierując być uważnym. Jazda z mniejszą prędkością pozwala zmniejszyć ilość szkód oraz wypadków komunikacyjnych.

 

Mówiąc o ubezpieczeniu oraz szkodzie warto poruszyć temat odpowiedzialności najemcy za wynajęty samochód. Stronami takiej umowy jest najemca oraz wynajmujący. Pozornie mogłoby wydawać się, iż w każdym przypadku to jedna ze stron jest winna. Jednak w praktyce nie jest to do końca takie oczywiste.  Zarówno najemca, jak i wypożyczalnia samochodowa chce mieć czyste konto. Ubezpieczenie wynajmowanego samochoduPozornie mogłoby wydawać się , że skoro klient wypożycza auto, to jest w pełni za nie odpowiedzialny. Wszystko co się wydarzy w ruchu miejskim spoczywa na nim. Nie zawsze jednak tak jest. Jeśli analiza badawcza wykaże, iż samochód nie był sprawny do jazdy, a wypożyczalnia pozwoliła na niego wynajem to winą powinien zostać obarczony wynajmujący. Konsument nie mógł wiedzieć, ze auto nie jest w pełni przystosowane do jazdy. Ponadto w momencie wynajmu samochodu obie strony podpisują umowę. Nie zawsze szkodą może być wypadek komunikacyjny. Może to być np. pożar, czy kradzież. Wtedy należy dokładnie rozważyć wszystkie możliwe wersje, a następnie dokładnie je przeanalizować. Dopiero wtedy można ocenić z czyjej winy doszło do szkody. Może wynajmujący nie dopełnił formalności, a może  najemca np. nie zamknął auta w wyniku czego doszło do kradzieży. Mimo wszystko wypożyczalnie samochodowe bardzo często umożliwiają klientom możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Trzeba tylko zapoznać się, w jakim dokładnie zakresie takie ubezpieczenie jest oferowane. Wypożyczalnia może zastrzec sobie konkretne przypadki.

 

Podsumowując można stwierdzić , iż mimo opłacanej składki trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Nawet podpisując umowę należy dokładnie się z nią zapoznać. Wielu tego nie robi. A podczas szkody okazuje się, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone, ponieważ umowa ubezpieczeniowa stanowi inaczej. Oczywiście ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować ubezpieczającego o wszelkich niedociągnięciach i paragrafach,  lecz wielu nawet nie zwraca na to uwagi.