Leasing samochodów czy warto ?

Szukasz najkorzystniejszej formy finansowania zakupu samochodu...

 

                                                           ...może leasing jest rozwiązaniem dla Ciebie.

 

 

Leasing samochodów staje się coraz bardziej popularny i jest jedną z form finansowania samochodu firmowego. Polega on na odpłatnym użytkowaniu samochodu na ściśle obowiązujących warunkach i w określonym okresie czasu. Pomimo, że dostępne na rynku oferty leasingu są korzystniejsze dla przedsiębiorców, również klient prywatny może skorzystać z tego rodzaju usług.

 

Firmy oferują leasing samochodów rożnej klasy i rodzaju: samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych. Biorąc samochód w leasing należy rozważyć kilka ważnych kwestii. Po pierwsze zaleca się analizę rynku i dostępnych ofert leasingu. Wybierając daną firmę leasingową warto wnikliwe zbadać historię jej działania na rynku, opinie klientów.

 

Możliwość złożenia wnisku o leasing przez internetFirma ta powinna być wyspecjalizowana w ściśle określonym kierunku, w tym przypadku w oferowaniu samochodów w leasing. Istotne jest również fachowe doradztwo i pomoc specjalisty. Czas jaki czeka się na decyzję też odgrywa dużą rolę w ocenie jakości świadczonych usług.

 

Niektóre firmy dają możliwość złożenia wniosku o samochód leasingowy przez Internet w postaci formularza, również drogą elektroniczną otrzymuję się odpowiedź. Ze względu na dość dużą konkurencję w sferze firm leasingowych firmy coraz bardziej zabiegają o klientów, wprowadzając różnego rodzaju rabaty i zniżki, dlatego korzystnie jest dokonać porównania cen leasingu w różnych firmach.

 

Decydując się na wzięcie samochodu w leasing należy brać pod uwagę nie tylko wysokość rat miesięcznych ale również opłat dodatkowych jakimi są koszty i prowizje, takie jak:

 

 • cesja umowy leasingowej na osobę trzecią
 • zmiana terminu spłaty
 • dodatkowe opłaty związane z sankcjami, np. za odnowienie umowy po wypowiedzeniu bądź za wezwanie do zapłaty

 

 

Uważnie przeczytaj warunki leasingu samochoduDlatego też bardzo ważne jest aby przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji. Ważne informacje zawarte są zarówno w umowie leasingu jak i w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu czyli OWUL.  Podstawową informacją jest wysokość opłat leasingowych. W większości umów możliwa jest również zmiana wysokości stawki, na co również powinno się zwrócić uwagę.

 

Kolejnym ważnym punktem umowy jest określenie sposobu rozliczenia szkody całkowitej samochodu. Niektóre umowy leasingu tworzone są w sposób niejasny dla odbiorcy. Z tego właśnie powodu w przypadku niezrozumiałego punktu umowy czy OWUL należy koniecznie poprosić o jego wyjaśnienie specjalistę. Często w zawiłych punktach umów czy OWUL ukryte są dodatkowe koszty, jakimi są różnego rodzaju kary umowne:

 

 • za przekroczenie limitu przebiegu pojazdu
 • za przekroczenie ilości użytkowników samochodu
 • a także ograniczenia wyjazdów autem za granicę
 • opóźnienie z zapłatą raty
 • oddanie pojazdu w określonym terminie

 

 

Leasing samochodu jako forma finansowania flotyPomimo poniesionych kosztów z leasingiem samochodu wiąże się wiele korzyści. W przypadku gdy nie dysponuje się środkami na zakup nowego samochodu leasing jest bezpieczniejszym wyjściem aniżeli kredyt, zapewniając  lepsze warunki. Jednak jest tak jedynie w przypadku firm, zupełnie inaczej w przypadku osób prywatnych dla których leasing, nie jest już tak korzystnym rozwiązaniem. Dlatego też oferta leasingu jest skierowana głównie do przedsiębiorców, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność. Pozwala ona bez zbędnego ryzyka, jakim jest kredyt wypożyczyć samochód. Głównymi korzyściami przemawiającymi za wzięciem samochodu w leasing są:

 

 • brak konieczności angażowania własnych środków finansowych

 

 • możliwość traktowania raty leasingowej jako kosztu prowadzonej działalności gospodarczej

 

Dodatkowo leasing nie zmniejsza zdolności kredytowej przedsiębiorcy, ponieważ nie jest traktowany jako środek trwały. Warunku leasingu są różne, w zależności od danej firmy leasingowej. Warunki te często można indywidualnie negocjować. Oferty firm leasingowych są zazwyczaj elastyczne. 

 

Warunkiem dobrej współpracy leasingobiorcy z taką firmą jest regularne wpłacanie rat leasingowych.  Dodatkową informacją, ważną przed podjęciem decyzji o wzięciu leasingu jest możliwość odliczenia podatku VAT, często nawet dwukrotnego:

 

 • przy rozliczaniu rat leasingowych
 • przy ewentualnym wykupie samochodu wziętego w leasingu

 

 

O możliwości i warunkach wykupu leasingowanego samochodu decyduje rodzaju umowa leasingu. Wybór konkretnej oferty leasingowej ma wpływ na wykup samochodu osobowego z leasingu. Zazwyczaj firmy leasingowe oferują dwa rodzaje umów leasingowych.

 

 • Pierwsza z nich to leasing operacyjny, która stanowi zdecydowaną większość umów tego typu zawieranych w Polsce.
 • Druga natomiast to leasing kapitałowy inaczej finansowy.

 

 

Korzyści podatekowe leasingu samochodówPrzy czym zdecydowaną większość umów leasingowych w Polsce stanowią umowy dotyczące leasingu operacyjnego. Umowy te różnią się konsekwencjami podatkowymi jakie z nimi się wiążą, a także warunkami wykupu przedmiotu leasingu.  Gdy zawarta jest umowa kapitałowa wówczas własność samochodu automatycznie przechodzi na korzystającego po zakończeniu okresu trwania umowy.

 

W przypadku umowy operacyjnej, osoba wypożyczająca auto może skorzystać z prawa do  jego wykupu po zakończeniu podstawowego okresu  tej umowy. Uogólniając w leasingu operacyjnym samochód jest częścią majątku leasingodawcy. Uprawniony jest on do odpisów amortyzacyjnych, natomiast w leasingu finansowym samochód przypisany jest do majątku leasingobiorcy. Z tego głównie powodu przedsiębiorca, mający samochód w leasingu w inny sposób rozlicza koszty uzyskania przychodu.

 

W wielu przypadkach leasing jest bardzo atrakcyjną formą finansowania zakupu samochodów. Są jednak przypadki, kiedy firmy nie mogą skorzystać z tego rozwiązania lub problemem dla nich jest  serwisowanie samochodu. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest wynajem długoterminowy samochodu. Łączy on w sobie korzyści leasingu, zdejmując z użytkownika obowiązki związane z eksploatacją. Klient jedynie tankuje paliwo, resztą zajmuje się wypożyczalnia samochodów.