FAQ

1.Co w przypadku gdy oddam auto z niepełnym zbiornikiem paliwa?

Umawiamy się wtedy, że dotankujemy brakującą ilość paliwa za kwotę 6 PLN/litr.

2.Jakie są sposoby zapłaty za wynajem samochodu?

Płatność odbywa się trzema metodami:

1) gotówką przy wydaniu auta (Płatność możemy przyjąć w postaci gotówki w różnych walutach EUR, GBP, USD),

2) kartą kredytową,

3) przelew bankowy.

3. Czy jest możliwy odbiór auta w godzinach nocnych?

Tak, jest taka możliwość, podstawiamy oraz odbieramy samochody  lecz w godzinach nocnych: od 21:30 do godziny 6:30 pobieramy dodatkową opłatę 50 PLN.

4. Czy jest pobierana opłata za drugiego kierowcę?

Drugi kierowca jest bezpłatnie ( Nie pobieramy dodatkowej opłaty )

5. Jaki jest koszt wynajęcia fotelika dziecięcego do samochodu?

Fotelik samochodowy dla dziecka jest bezpłatnie ( Posiadamy kołyski, foteliki oraz podstawki )

6. Jak wygląda kwestia czystości auta?

Klient powinien zwrócić auto w stanie czystości, nie gorszym niż podczas jego wypożyczenia; w przypadku oddania auta zabrudzonego pobieramy opłatę za jego czyszczenie.

7. Czy jest pobierana kaucja za wynajem samochodu?

Pobieramy kaucję za paliwo 500PLN/150EUR/100GBP – przy płatności kartą nie pobieramy kaucji.

8. Jak zachować się w przypadku awarii wypożyczonego auta?

W przypadku awarii auta zobowiązani są Państwo bezzwłocznie powiadomić wypożyczalnię, a awarię usunąć pod naszym kierunkiem. Szczegóły uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 501085470 czynnym całą dobę.

Natomiast w przypadku zniszczenia ogumienia w trakcie używania auta najemca zobowiązany jest do naprawy szkody przed zwrotem auta Wynajmującemu.

9. Jak zachować się w przypadku kolizji?

W przypadku stłuczki lub w wypadku drogowego należy niezwłocznie poinformować wypożyczalnię o zaistniałym zdarzeniu; zachować się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem.

Najemca jest zobowiązany spisać oświadczenie zdarzenia, zawierające numer rejestracyjny auta uczestniczącego w wypadku, nr polisy O.C., dane kierowcy (nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy, nr telefonu kontaktowego) oraz dokonać opisu wypadku i powiadomić policję.

W każdym wynajmowanym aucie jest formularz oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

10. Czy jest możliwość otrzymania innego auta zastępczego w trakcie okresu wypożyczenia?

Jeżeli auto zostanie wyłączone z ruchu z przyczyn niezależnych przysługuje Państwu prawo do zastąpienia uszkodzonego auta innym na terenie kraju, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości, otrzymacie zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

Poza powyższym nie przysługują najemcy inne roszczenia w stosunku do wypożyczalni spowodowane awarią.

11. Jakim konsekwencjom podlega Najemca w przypadku stłuczki lub wypadku drogowego?

W przypadku kolizji nie z winy klienta najemca nie ponosi żadnych kosztów, a w sytuacji gdy wypadek jest z winy klienta, najemca ponosi wkład własny, który wynosi:

przy pojazdach grupy A,B – 500 PLN +VAT, aut grupy C,D – 1.000 PLN +VAT, oraz grup wyższych 2.000 PLN+VAT.(grupa E, SUV, Crossover, Premium)
Istnieje możliwość zniesienia wkładu własnego,( za wykupieniem dodatkowego Ubezpieczenia znoszącego wkład własny, który wynosi 20PLN -Auta grupy A-B, 25PLN- Auta grupy C-D, 30PLN- auta grupy E,SUV, Crossover oraz 40PLN- auta grupy PREMIUM).

W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, Najemca pokrywa koszt naprawy auta i całkowity koszt przestoju wynikający z uszkodzeń i konieczności naprawy.

12. Jak uregulowane są kwestie opłat za mandaty drogowe?

Podczas używania auta zobowiązujecie się Państwo do pokrycia ewentualnych opłat parkingowych, mandatów, kosztów odholowania pojazdu oraz innych kosztów wynikłych ze złamania przez kierującego przepisów o ruchu drogowym.

Jeżeli w trakcie wynajmu popełnione zostanie wykroczenie drogowe, o czym wypożyczalnia zostanie poinformowana przez odpowiednie służby, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Najemcy kwotą opłaty manipulacyjnej w wysokości: 50 PLN+VAT za każde ujawnione wykroczenie, nawet w sytuacji gdy zostaniemy poinformowani o tym fakcie już po zakończeniu wynajmu.

13. Czy jest możliwość zwrotu auta w innym miejscu niż w umowie?

Tak, po uzgodnieniu wypożyczalnią miejsca takiego zwrotu i wyrażenia przez nas zgody.