Leasing samochodów czy warto ?

Przeczytaj, może leasing jest rozwiązaniem dla Ciebie


Leasing samochodów staje się coraz bardziej popularny i jest jedną z form finansowania samochodu firmowego. Polega on na odpłatnym użytkowaniu samochodu na ściśle określonych warunkach i w okresie umownym. Pomimo, że dostępne na rynku oferty leasingu są korzystniejsze dla przedsiębiorców, również osoba fizyczna może skorzystać z tego rodzaju usługi.


Firmy oferują leasing samochodów rożnej klasy i rodzaju: samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych. Biorąc auto w leasing, należy rozważyć kilka ważnych kwestii. Po pierwsze zaleca się analizę rynku i dostępnych ofert leasingu. Wybierając firmę leasingową warto zbadać historię jej działania na rynku i opinie klientów.


Firma powinna być wyspecjalizowana w oferowaniu samochodów w leasing. Istotne jest również fachowe doradztwo i pomoc specjalisty. Czas oczekiwania na decyzję też odgrywa dużą rolę w ocenie jakości świadczonych usług.


Niektóre firmy dają możliwość złożenia wniosku o samochód leasingowy przez Internet, również drogą elektroniczną otrzymuję się odpowiedź. Ze względu na dość dużą konkurencję na rynku leasingu, firmy coraz bardziej zabiegają o klientów, wprowadzając różnego rodzaju rabaty i zniżki, dlatego korzystnie jest porównać ceny leasingu w różnych firmach.


Leasing a wynajem długoterminowy - Wypożyczalnia samochodów Exel


Decydując się na leasing, należy brać pod uwagę nie tylko wysokość rat miesięcznych, ale również kosztów dodatkowych, jakimi są opłaty i prowizje, np. za cesję umowy leasingowej na osobę trzecią lub zmianę terminu spłaty; w tabeli opłat mogą być też ujęte koszty związane z sankcjami, np. za odnowienie umowy po wypowiedzeniu bądź za wezwanie do zapłaty.


Ważne informacje zawarte są zarówno w umowie leasingu, jak i w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Podstawową daną jest informacja o wysokości opłat leasingowych. Większość umów wskazuje na możliwą zmianę wysokości stawek, na co również powinno się zwrócić uwagę. Innym istotnym punktem umowy jest określenie sposobu rozliczenia szkody całkowitej samochodu. Niektóre umowy leasingu tworzone są w sposób niejasny dla odbiorcy. W przypadku niezrozumiałego punktu umowy czy OWUL należy koniecznie poprosić specjalistę o wyjaśnienie. Często w zawiłych punktach umów czy OWUL ukryte są wzmianki o dodatkowych kosztach, jakimi są różnego rodzaju kary umowne, np. za przekroczenie limitu przebiegu pojazdu, ilości użytkowników samochodu, wyjazdów autem za granicę; opłaty są też za opóźnienie w zapłacie raty lub niezwrócenie pojazdu w określonym terminie.


Z leasingiem samochodu wiąże się wiele korzyści. W przypadku, gdy nie dysponuje się środkami na zakup nowego samochodu, leasing stanowi bezpieczniejsze wyjście niż kredyt, zapewniając dogodne warunki korzystania z auta. Jest tak jednak głównie w przypadku firm, a nieco inaczej w przypadku osób fizycznych, dla których leasing nie jest już aż tak korzystnym rozwiązaniem. Dlatego oferta leasingu jest skierowana głównie do zarejestrowanych przedsiębiorców. Głównymi korzyściami przemawiającymi za wzięciem samochodu w leasing są bowiem wówczas brak konieczności angażowania pozafirmowych środków finansowych i możliwość traktowania raty leasingowej lub jej składnika jako kosztu prowadzonej działalności gospodarczej.


Dodatkowo, leasing może nie zmniejszać zdolności kredytowej przedsiębiorców — wtedy, gdy jego przedmiot nie jest traktowany jako środek trwały. Szczegółowe warunki leasingu są różne, w zależności od firmy leasingowej, i często można je indywidualnie negocjować. Oferty są zazwyczaj elastyczne.


Warunkiem dobrej współpracy leasingobiorcy z leasingodawcą jest regularne spłacanie rat umownych. Faktem ważnym przed podjęciem decyzji o leasingu jest możliwość odliczenia podatku VAT, często nawet dwukrotnie: przy rozliczaniu rat leasingowych i przy ewentualnym wykupie samochodu wziętego wcześniej w leasing.


Leasing a wynajem długoterminowy - Wypożyczalnia samochodów Exel


O możliwości i warunkach wykupu samochodu leasingowanego decyduje rodzaj umowy leasingu. Zazwyczaj firmy leasingowe oferują dwa rodzaje umów leasingowych. Jedna z nich to leasing operacyjny, który w Polsce stanowi zdecydowaną większość umów. Druga to leasing kapitałowy, inaczej finansowy. Umowy te różnią się konsekwencjami podatkowymi, a także warunkami wykupu przedmiotu leasingu. Gdy zawarta jest umowa kapitałowa, wówczas własność samochodu automatycznie przechodzi na użytkownika po zakończeniu okresu trwania umowy. W niektórych zaś tylko przypadkach umowy operacyjnej osoba wypożyczająca auto może skorzystać z prawa do jego wykupu po zakończeniu podstawowego okresu umowy. W leasingu operacyjnym samochód jest bowiem częścią majątku leasingodawcy, a jego klient zalicza do kosztów uzyskania przychodu wartość rat netto i opłatę wstępną. Natomiast w leasingu finansowym jego przedmiot przypisany jest do majątku leasingobiorcy, który uprawniony jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych (jako że obowiązek amortyzacji ciąży w tym przypadku na nim), zalicza do kosztów odsetki ratalne i uiszcza z góry podatek VAT.


W wielu przypadkach leasing jest więc bardzo atrakcyjną formą sfinansowania samochodów. Są jednak przypadki, w których firmy nie mogą skorzystać z tego rozwiązania. Wówczas można rozważyć najem długoterminowy. Pozwala na użytkowanie samochodu, zdejmując z użytkownika obowiązki związane z eksploatacją. Klient jedynie tankuje paliwo, resztą zajmuje się wypożyczalnia samochodów.


Do góry