Najczęściej zadawane pytania

1. Jak Exel postępuje w przypadku zwrotu auta z niepełnym zbiornikiem paliwa?

Umawiamy się w takich sytuacjach, że brakująca ilość paliwa zostanie zatankowana przez naszą firmę w cenie 9 PLN za litr.

2.Jakie są sposoby zapłaty za najem samochodu?

Są możliwe trzy metody płatności: 1) gotówką przy wydaniu auta (płatność gotówkową możemy przyjąć w walutach EUR, GBP, USD); 2) kartą kredytową (płatność odbywa się przy wydaniu samochodu); 3) przelewem bankowym.

3. Czy jest możliwy odbiór auta w godzinach nocnych?

Tak, jest taka możliwość, samochody podstawiamy oraz odbieramy, a w godzinach nocnych, liczonych od 21:30 do 6:30, pobieramy dodatkową opłatę w wysokości 50 PLN.

4. Czy jest pobierana opłata za drugiego kierowcę?

Ustanowienie drugiego kierowcy jest w Exel bezpłatne (nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty).

5. Jaki jest koszt wynajęcia fotelika dziecięcego do samochodu?

W Exel fotelik samochodowy dla dziecka udostępniamy bezpłatnie (posiadamy kołyski, foteliki oraz podstawki).

6. Jak wygląda ocena czystości auta?

Klient powinien zwrócić auto w stanie czystości, nie gorszym niż podczas jego wypożyczenia; w przypadku oddania auta zabrudzonego pobieramy opłatę za jego czyszczenie.

7. Czy jest pobierana kaucja za najem samochodu?

Pobieramy kaucję tylko za paliwo, w wysokości 500 PLN/ 150 EUR/ 100 GBP. Przy płatności kartą nie pobieramy tej kaucji.

8. Jak zachować się w przypadku awarii wypożyczonego auta?

W przypadku awarii auta należy bezzwłocznie powiadomić wypożyczalnię, a awaria musi być usunięta pod naszym kierunkiem. Szczegóły uzyskasz pod numerem telefonu 501 085 470, czynnym całą dobę. Natomiast w przypadku zniszczenia ogumienia w trakcie najmu trzeba naprawić szkodę przed zwrotem auta do wypożyczalni.

9. Jak zachować się w przypadku kolizji?

W przypadku każdego zdarzenia drogowego należy niezwłocznie poinformować o nim wypożyczalnię, zachować się zgodnie z przepisami ruchu drogowego i zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem. Najemca jest zobowiązany spisać oświadczenie o zaistnieniu zdarzenia, zawierające numer rejestracyjny auta uczestniczącego w wypadku, nr jego polisy OC i dane jego kierowcy (nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, nr prawa jazdy, nr telefonu kontaktowego) oraz opis wypadku. Powinien też powiadomić policję. W każdym wynajmowanym aucie znajduje się formularz oświadczenia o zdarzeniu drogowym.

10. Czy mogę otrzymać auto zastępcze w trakcie okresu najmu?

Jeżeli auto zostaje wyłączone z ruchu z przyczyn niezależnych od Ciebie, przysługuje Ci prawo do zastąpienia uszkodzonego auta innym na terenie kraju. Przyznawany jest samochód o podobnym standardzie lub, w przypadku braku takiej możliwości, otrzymasz zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu albo zaistniałe różnice warunków. Poza powyższym, w sytuacji awarii nie przysługuje Najemcom prawo do uwzględnienia innych roszczeń w stosunku do wypożyczalni. W sprawach spornych zastosowanie ma kodeks cywilny.

11. Jakim konsekwencjom podlegam w przypadku kolizji lub wypadku drogowego?

W przypadku zdarzenia drogowego zaistniałego bez winy Najemcy, nie ponosi on żadnych kosztów, a w sytuacji, gdy spowodował szkodę, ponosi koszt w wysokości wkładu własnego, który przedstawia się następująco. Wobec pojazdów z grup A i B wynosi 500 PLN + VAT; w odniesieniu do aut z grup C i D 1000 PLN + VAT; w przypadku zaś grup o wyższym standardzie (grupa E, SUV, crossover i premium) 2000 PLN + VAT. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia znoszącego obowiązek wniesienia wkładu własnego, które wynosi odpowiednio: 25 PLN dla aut grup A i B; 30 PLN dla aut grup C i D; 40 PLN dla aut grupy E, SUV i crossover oraz 50 PLN dla aut typu premium). W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, Najemca pokrywa koszt naprawy auta i całkowity koszt przestoju wynikający z konieczności naprawy. Najemca obciążony jest dodatkowym kosztem w przypadku braku sprawcy zdarzenia.

12. Jak regulujecie kwestię opłat za mandaty drogowe?

Przy zawarciu umowy zobowiązujesz się do pokrycia ewentualnych opłat parkingowych, mandatów, kosztów odholowania pojazdu oraz innych kosztów wynikłych z przepisów o ruchu drogowym. Na wypadek, gdyby w trakcie najmu popełniono wykroczenie drogowe, o którym by wypożyczalnia została poinformowana przez odpowiednie służby, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Najemców kwotą opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN powiększonej o VAT, za każde ujawnione wykroczenie, nawet wówczas, gdy zostaniemy poinformowani o jego fakcie już po zakończeniu najmu.

13. Czy jest możliwość zwrotu auta w innym miejscu niż określone w umowie?

Tak, po uzgodnieniu z wypożyczalnią i wyrażeniu przez nas zgody.

Do góry